Mask

Onze zorg bij

Begeleide omgang

9.3

Onze zorg wordt op Zorgkaart Nederland beoordeeld met een 9.3

Bij begeleide omgang heeft één van de ouders gezag. Bij een zorgregeling hebben beide ouders gezag.
Bij co-ouderschap is er een zorgregeling waarin jullie als ouders de zorg en omgang met je kind gelijk verdeelt en vastgelegd hebben in bijvoorbeeld een ouderschapsplan. De rechtbank kan ook een zorgregeling hebben opgelegd. Wij bieden begeleiding bij wettelijk vastgestelde zorg en omgangsregelingen. Onze hulpverleners zijn aanwezig als observator en coach. We delen de verslaglegging met jullie als ouder.

Dymytry helpt ouders met begeleide omgang van de kinderen

We gaan voor een optimale relatie van de kinderen met beide ouders

Dymytry

Ambulant hulpverlener

Website Zorg Intens HR-15

Altijd een vaste contactpersoon waar je terecht kunt, dat vinden we belangrijk bij Zorg Intens

Esmee

Ambulant hulpverlener

Wat doet Zorg Intens

Praktische hulp

De hulpverleners van Zorg Intens bieden praktische hulp en ondersteuning bij jou thuis. We denken mee in jullie gezinsplanning. We kunnen je, als je opvoedvragen hebt, voorzien van advies rondom ouderschap en opvoeding en willen graag met jou kijken naar krachten en vaardigheden die er al zijn binnen jouw gezin. Deze willen we versterken. We doen dit omdat we je graag willen laten voelen (en ervaren) hoeveel invloed je zelf kan hebben. We oordelen niet.
Wij kunnen je ook ondersteunen in het contact met andere hulpverlenende instanties en willen graag met jou kijken naar de relatie tussen jou en je kind.

Kies voor zorg die je raakt

Zorg Intens ondersteunt bij begeleide omgang in Friesland, Groningen en Drenthe. Benieuwd of Zorg Intens in jouw gemeente werkzaam is?

Shape

Goed om te weten

We hebben een aantal zaken voor je op een rijtje gezet. Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact met ons op.

Wat zijn de kosten?
Afhankelijk van je persoonlijke situatie en zorgvraag valt de zorg die je ontvangt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg of onder een aparte financiering. Dat bepaalt of je een eigen bijdrage betaalt of niet.

Veel zorgdiensten die Zorg Intens biedt, worden betaald vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Zorgverzekeringswet of de Wet Langdurige Zorg. Aanvullende diensten leveren wij niet.

Wet langdurige zorg (Wlz)
Iedere inwoner van Nederland betaalt via de inkomstenbelasting mee aan de Wet langdurige zorg. Iedere Nederlander kan ook gebruikmaken van de Wlz, als hij zorg nodig heeft die vanuit deze wet geregeld wordt.

Niet alle kosten worden betaald. Naast het collectieve deel, betaalt iedere gebruiker een eigen bijdrage. Deze bijdrage is inkomensafhankelijk. Als je zorg krijgt van Zorg Intens stuurt het Centraal Administratie Kantoor (CAK) je de rekening of brengt het Zorgkantoor de eigen bijdrage bij je in rekening.

Voor vragen over de eigen bijdrage kun je terecht bij:
Centraal Administratie Kantoor
Telefoonnummer: 0800 – 1925
www.cak-bz.nl

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo en mogen voor de ondersteuning die zij bieden een eigen bijdrage vragen. Je gemeente bepaalt het uurtarief en de kosten. Jou gemeente kan ook bepalen om geen eigen bijdrage te vragen, of een lagere bijdrage.

Het CAK int de eigen bijdrage voor een maatwerkvoorziening in je gemeente.

Zodra je je hebt aangemeld bij je gemeente, volgt er een keukentafelgesprek met een WMO-consulent. In dit gesprek wordt samen met jou besproken en bepaald welke zorg je nodig hebt. We zijn er ook graag bij tijdens het keukentafelgesprek. Wij kunnen je ondersteunen tijdens dit gesprek en zo samen kijken welke zorg je nodig hebt en welke indicatie hiervoor nodig is.

Inzake de financiering vanuit de WMO heeft Zorg Intens overeenkomsten met verschillende centrumgemeenten (aangeven op de kaart!).

Zorgverzekeringswet (Zvw)
Vanaf 1 januari 2015 zijn persoonlijke verzorging en verpleging die iemand thuis ontvangt onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering. Denk hierbij aan een verpleegkundige die u komt wassen. Deze verandering is per 1 januari 2015 geregeld in de Zorgverkeringswet (Zvw). Je hoeft hier geen eigen bijdrage meer voor te betalen. Ook gaat deze zorg niet ten koste van je eigen risico.

Persoonsgebonden Budget (PGB)
Het Persoonsgebonden Budget (PGB) is een geldbedrag waarmee je zelf zorg en begeleiding kunt inkopen. Je kunt een particuliere hulpverlener inhuren, maar je kunt ook zorg inkopen bij een zorgorganisatie zoals Zorg Intens. Met een PGB heb je zélf de touwtjes in handen!

Om in aanmerking te komen voor een PGB, heb je een indicatie nodig. Geef bij de aanvraag van de indicatie aan dat je gebruik wilt maken van een PGB. Wanneer je een positieve indicatie krijgt en je langer dan drie maanden zorg nodig hebt, kom je in aanmerking voor een PGB. Zorg Intens kan je helpen bij de aanvraag van een PGB.

Mocht je nog vragen hebben over de kosten, neem dan gerust contact met ons op.

Wanneer je begeleide omgang nodig hebt, kan je je aanmelden bij je gemeente. Je kunt hierbij aangeven ambulante begeleiding te willen bij Zorg Intens. De gemeente meldt je dan aan bij onze organisatie. Één van onze intakers zal je bellen om een intakeafspraak te maken. Tijdens dit gesprek gaan jullie samen een intakeformulier invullen en je hulpvraag bespreken. Onze intaker zoekt een geschikte ambulant hulpverlener voor je en hij of zij belt je vervolgens om een kennismakingsafspraak in te plannen.

Samen werken we aan een onbezorgde toekomst.

Heb je nog vragen over onze zorg? Bel ons gerust.

of stuur een e-mail naar welkom@zorgintens.nl

Snel de zorg die past bij jouw situatie

Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan

Kies voor zorg die je raakt