Wat zijn de kosten?

De diensten die Zorg Intens biedt, worden vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Zorgverzekeringswet of de Wet Langdurige Zorg betaald.

Locaties

Zorg Intens is actief in diverse plaatsen in Nederland

Hulp?

Wilt u direct hulp
van Zorg Intens?

Over ons

Bij Zorg Intens werken verschillende professionals

Wat zijn de kosten?

Wat zijn de kosten?
Afhankelijk van uw persoonlijke situatie en zorgvraag valt de zorg die u ontvangt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Zorgverzekeringswet, de Wet langdurige zorg of onder een aparte financiering. Dat bepaalt of u een eigen bijdrage betaalt of niet.

Veel zorgdiensten die Zorg Intens biedt, worden betaald vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Zorgverzekeringswet of de Wet Langdurige Zorg. Aanvullende diensten leveren wij niet.

Wet langdurige zorg (Wlz)
Iedere inwoner van Nederland betaalt via de inkomstenbelasting mee aan de Wet langdurige zorg. Iedere Nederlander kan ook gebruikmaken van de Wlz, als hij zorg nodig heeft die vanuit deze wet geregeld wordt.

Niet alle kosten worden betaald. Naast het collectieve deel, betaalt iedere gebruiker een eigen bijdrage. Deze bijdrage is inkomensafhankelijk. Als u zorg krijgt van Zorg Intens stuurt het Centraal Administratie Kantoor (CAK) u de rekening of brengt het Zorgkantoor uw eigen bijdrage bij u in rekening.

Voor vragen over de eigen bijdrage kunt u terecht bij:
Centraal Administratie Kantoor
Telefoonnummer: 0800 – 1925
www.cak-bz.nl

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo en mogen voor de ondersteuning die zij bieden een eigen bijdrage vragen. Uw gemeente bepaalt het uurtarief en de kosten. Uw gemeente kan ook bepalen om geen eigen bijdrage te vragen, of een lagere bijdrage.

Het CAK int de eigen bijdrage voor een maatwerkvoorziening in uw gemeente.

Zodra u zich heeft aangemeld bij uw gemeente, volgt er een keukentafelgesprek met een WMO-consulent. In dit gesprek wordt samen met u besproken en bepaald welke zorg u nodig heeft. We zijn er ook graag bij tijdens het keukentafelgesprek. Wij kunnen u ondersteunen tijdens dit gesprek en zo samen kijken welke zorg u nodig heeft en welke indicatie hiervoor nodig is.

Inzake de financiering vanuit de WMO heeft Zorg Intens overeenkomsten met verschillende centrumgemeenten (aangeven op de kaart!).

Zorgverzekeringswet (Zvw)
Vanaf 1 januari 2015 zijn persoonlijke verzorging en verpleging die iemand thuis ontvangt onderdeel van het basispakket van uw zorgverzekering. Denk hierbij aan een verpleegkundige die u komt wassen. Deze verandering is per 1 januari 2015 geregeld in de Zorgverkeringswet (Zvw). U hoeft hier geen eigen bijdrage meer voor te betalen. Ook gaat deze zorg niet ten koste van uw eigen risico.

Persoonsgebonden Budget (PGB)
Het Persoonsgebonden Budget (PGB) is een geldbedrag waarmee u zelf zorg en begeleiding kunt inkopen. U kunt een particuliere hulpverlener inhuren, maar u kunt ook zorg inkopen bij een zorgorganisatie zoals Zorg Intens. Met een PGB heeft u zélf de touwtjes in handen!

Om in aanmerking te komen voor een PGB, heeft u een indicatie nodig. Geef bij de aanvraag van de indicatie aan dat u gebruik wilt maken van een PGB. Wanneer u een positieve indicatie krijgt en u langer dan drie maanden zorg nodig heeft, komt u in aanmerking voor een PGB. Zorg Intens kan u helpen bij de aanvraag van een PGB.

Mocht u nog vragen hebben over de kosten, neem dan gerust contact met ons op.

Secured By miniOrange