text-shape

Onafhankelijk cliëntondersteuner

Wat is cliëntondersteuning?

Ben je chronisch ziek, heb je hulp en ondersteuning nodig of heb je een ernstige lichamelijke beperking? Gelukkig sta je er niet altijd alleen voor: een cliëntondersteuner luistert en helpt om jou vraag of probleem onder woorden te brengen.

Cliëntondersteuners verlenen zelf geen zorg. Ze staan los van gemeenten en zorg- en hulporganisaties en ze beschikken over veel kennis van wet- en regelgeving zorg, opvoeding, onderwijs, wonen, werk en inkomen. Ze luisteren goed naar jou wensen, zien mogelijkheden en bespreken waar en bij wie je zorg of ondersteuning kunt krijgen. Een cliëntondersteuner inschakelen kost je niets en je hebt er recht op.

Wat kan een cliëntondersteuner voor je betekenen?

Je kunt informatie, advies en ondersteuning krijgen. Denk aan:

  • Informatie en advies over het zorgaanbod in de regio, verschillende zorgvormen, cliëntrechten en eventuele wachtlijsten;
  • De keuze voor de gewenste zorgaanbieder die het beste past bij jou situatie;
  • De invulling van de zorg. Bijvoorbeeld hulp bij het opstellen van een persoonlijk plan. Hierin leg je vast hoe je je  leven wilt inrichten en wat daarbij voor jou de beste zorg is (verblijf in een zorginstelling, een volledig of modulair pakket thuis of persoonsgebonden budget);
  • Het zorgplan. Hulp bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het zorg- of ondersteuningsplan. Dit zijn afspraken over de invulling van de zorg die je maakt met je zorgverlener;
  • Bemiddeling tussen jou en je zorgaanbieder. Bijvoorbeeld wanneer je een andere invulling van je zorgvraag wenst;
  • Ondersteuning bij klachten;
  • Aanvragen en ondersteuning bij de aanvraag van de herindicatie;

Hoe vraag je cliëntondersteuning in de Wet langdurige zorg (Wlz) aan?

Je komt alleen voor cliëntondersteuning Wlz in aanmerking als je in het bezit bent van een Wlz indicatie. In de fase daarvoor wordt er vanuit je gemeente (WMO) zaken geregeld.

text-shape