text-shape

Clientvertrouwenspersoon

Clientvertrouwenspersoon Jeugd

AKJ & Zorgbelang – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij – afhankelijk van hun woonplaats – terecht bij het AKJ of bij Zorgbelang. Ondersteuning door een vertrouwenspersoon is gratis. Het AKJ en Zorgbelang zijn zelfstandige stichtingen, onze vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Zorg Intens.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?

Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van Zorg Intens, neem dan contact op met de adviesdienst van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met Zorg Intens.

Zo bereik je het AKJ en Zorgbelang

  • Bel naar 088 – 555 1000
  • Mail naar info@akj.nl
  • Chat met een vertrouwenspersoon via de website akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

Clientvertrouwenspersoon Volwassenen

Cliëntvertrouwenspersoon

Op 1 januari 2020 ging de nieuwe Wet zorg en dwang in. Deze wet regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening bij onvrijwillige zorg. De wet regelt ook dat er een cliëntvertrouwenspersoon is als u of uw naaste te maken krijgt met onvrijwillige zorg.

Wat is onvrijwillige zorg

In het zorgplan staan afspraken over de zorg die u of uw naaste ontvangt. Als degene die zorg ontvangt het hier mee eens is, dan wordt deze zorg vrijwillige zorg genoemd. Het kan voorkomen dat de zorgaanbieder zorg moet bieden waar u of uw naaste niet achterstaat, bijvoorbeeld het omdoen van een rolstoelgordel om valgevaar te voorkomen. Of dat de zorgaanbieder bepaalde beperkingen op moet leggen, zoals het afnemen van een smartphone om ritme en regelmaat aan te brengen. Dit wordt onvrijwillige zorg genoemd. Dit doet de zorgaanbieder om de gezondheid en veiligheid van u of uw naaste en die van anderen te garanderen. De zorgaanbieder moet hierbij de cliënt en/of diens vertegenwoordiger betrekken om zoveel mogelijk de zorg in samenspraak te organiseren.

Wat is een cliëntvertrouwenspersoon?

De cliëntvertrouwenspersoon (wel CVP genoemd) ondersteunt bij vragen en klachten over onvrijwillige zorg. De cliëntvertrouwenspersoon ondersteunt ook bij het verbeteren van de situatie waar onvrede over is en/of herstel van de relatie met de zorgaanbieder.

Wat doet een cliëntvertrouwenspersoon?

De cliënt/vertegenwoordiger kan ervoor kiezen om naar de cliëntvertrouwenspersoon te gaan als er een vraag, probleem of klacht is over de zorg. Hieronder leest u wat een cliëntvertrouwenspersoon voor de cliënt/vertegenwoordiger doet:

  • Een luisterend oor; de cliëntvertrouwenspersoon luistert naar het verhaal van de cliënt/vertegenwoordiger;
  • Bespreken welke mogelijkheden en vervolgstappen de cliënt/vertegenwoordiger heeft;
  • Ondersteunen in gesprekken die gaan over onvrijwillige zorg;
  • Ondersteuning bij het schrijven van brieven/mails en tijdens gesprekken met de zorgaanbieder;
  • Ondersteuning tijdens een klachtenprocedure.

De cliëntvertrouwenspersoon is onafhankelijk

De cliëntvertrouwenspersoon is onafhankelijk en staat los van de zorgaanbieder. Hierdoor kan de cliëntvertrouwenspersoon naast de cliënt staan en meedenken over oplossingen. De gesprekken met de cliëntvertrouwenspersoon zijn vertrouwelijk. Alleen met toestemming van de cliënt/vertegenwoordiger kan de cliëntvertrouwenspersoon met anderen praten over de situatie van cliënt.

Cliëntvertrouwenspersonen in Drenthe, Friesland en Groningen

Naam Telefoon website
Quasir 085-4874012 www.quasir.nl

 

 

text-shape