text-shape

Cliëntenraad

De cliëntenraad van Zorg Intens bestaat uit cliënten en familieleden van cliënten van Zorg Intens.
Een cliënt of familielid van een zorginstelling kan meepraten over het beleid via de cliëntenraad. De cliëntenraad in een zorginstelling behartigt de gemeenschappelijke belangen van de patiënten en cliënten.

Recht op informatie

Een zorginstelling moet de cliëntenraad alle informatie geven die het nodig heeft om de belangen van patiënten en cliënten te behartigen.

Recht op overleg

De cliëntenraad overlegt regelmatig met de directie over het beleid van de instelling.

Recht om te adviseren

De cliëntenraad mag gevraagd en ongevraagd de directie adviseren.

Recht van instemming

De cliëntenraad moet vooraf instemmen met bestuursbesluiten besluiten die directe gevolgen hebben voor cliënten. Bijvoorbeeld over de kwaliteit van de zorg of de dagbesteding.

Recht van enquête bij wanbeleid

De cliëntenraad heeft het recht om de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam te vragen mogelijk wanbeleid van een zorginstelling te onderzoeken.

Recht om een  bestuurslid voor te dragen

De cliëntenraad mag ten minste één persoon voordragen voor de benoeming als lid van de Raad van Toezicht. Ook mag de cliëntenraad advies geven over een profielschets voor een bestuurslid van de zorginstelling en voor een lid van de Raad van Toezicht.

text-shape