Help!

Ik heb dringend hulp nodig

0 + 1 = ?

Diensten

Zorg Intens biedt zorg bij u thuis.

Wij bieden een breed pakket aan zorg, ondersteuning en persoonlijke begeleiding. De hulpvragen van mensen aan wie wij zorg verlenen zijn zeer divers. Zorg Intens is breed inzetbaar en kijkt per persoon/gezin en per situatie naar wat er nodig is.

Zo biedt Zorg Intens:

 • Begeleiding aan mensen met psychische problemen en/of verslavingen;
 • Ondersteuning aan ouders die vast gelopen zijn in de zorg voor hun kind(eren);
 • Steun bij de administratie, de omgang met ‘instanties’ en het oplossen van schulden;
 • Ondersteuning bij het oplossen van taaie conflicten met buren of partners;
 • Ondersteuning aan mantelzorgers;
 • Persoonlijke zorg voor mensen die ondersteuning nodig hebben bij het douchen en aankleden.

Team van Zorgintens

Zorg Intens is een groeiende organisatie. Wij bieden hulp vanuit een multidisciplinair team. Alle disciplines bieden de zorg in de eigen woon/leefomgeving of op locatie. Bij Zorg Intens werken de volgende disciplines:

 • Medewerkers huishoudelijke hulp
 • Gedragswetenschapper (SKJ-geregistreerd)
 • Maatschappelijk werkers/Sociaal Pedagogisch Hulpverleners (SKJ-geregistreerd)
 • Verzorgenden/ Verzorgenden IG (BIG-geregistreerd en Kwaliteitsregister V&V)
 • Helpenden in de zorg
 • Verpleegkundigen (BIG-geregistreerd en ingeschreven in het Kwaliteitsregister V&V)

Samen met u bepalen wij welke vorm van ondersteuning en zorg nodig is. Ingewikkeld doen we bij Zorg Intens niet. We houden het graag overzichtelijk en efficiënt, met weinig management en veel praktische hulp. ‘Hands on!’ is ons motto. De medewerkers van Zorg Intens zijn goed gescreend. Betrouwbaarheid en betrokkenheid hebben wij hoog in het vaandel.

Ondersteuning jeugdzorg

Sinds 2015 biedt Zorg Intens ondersteuning en begeleiding aan gezinnen die vastlopen in de opvoeding aan hun kinderen.

Wij geloven dat het gezin een veilig thuis hoort te zijn met als basis wederzijdse acceptatie en respect, ruimte voor verschillen en geschillen, liefde, warmte en geborgenheid. Is die basis om wat voor reden dan ook verstoord, dan kan Zorg Intens de ondersteuning bieden die nodig is om de balans weer terug te vinden. Zorg Intens biedt ondersteuning en begeleiding aan gezinnen met kinderen (met of zonder beperking) van alle leeftijden.

Binnen gezinnen kan er scheefgroei ontstaan waardoor gezinsleden niet meer tot hun recht komen. Dit kan relatie-, gedrags-, en/of opvoedingsproblemen veroorzaken. Zorg Intens biedt ondersteuning bij de opvoeding, helpt mee aan een positieve ontwikkeling van de kinderen, helpt ouders met het vinden van de juiste wegen binnen de zorg en verwijst zo nodig door. Zorg Intens kan een steuntje in de rug zijn voor ouders, maar daarnaast is er ook intensieve begeleiding mogelijk.

Ons streven is uw gezin en de verschillende gezinsleden weer in hun kracht te zetten, zodat u zelf weer de regie krijgt over het eigen gezinsleven. We combineren onze professionele hulpverlening graag met inzet van mantelzorgers, familie en vrijwilligers uit uw omgeving. Uiteraard alleen wanneer u daar toestemming voor geeft.

Secured By miniOrange