Contra- indicaties/exclusiecriteria:

 • Er is een andere behandeling of vorm van begeleiding die voorliggend is. Het betreft hier problematiek die door behandeling kan worden verminderd of weggenomen.
 • De juiste expertise is niet in huis bij Zorg Intens. In dit geval zal er worden doorverwezen.
 • Cliënten met complexe psychiatrische problematiek als voorliggende probleem.
 • Cliënten met complexe verslavingsproblematiek als voorliggend probleem.
 • Cliënten waarbij voorbehouden handelingen nodig zijn.
 • Cliënten met ernstige gedragsproblemen (bijvoorbeeld bij dementie of bij psychiatrische diagnoses) die na interventies onvoldoende begeleid kunnen worden in de thuissituatie.
 • Cliënten met ernstige agressie gericht tegen medewerkers die na interventies onvoldoende begeleid kunnen worden.
 • Er is geen grondslag of beschikking voor zorg.
 • Cliënten waarbij medicatie uitgezet of verstrekt moet worden.
 • Cliënten, die zowel een papieren als digitale rapportage weigeren.
 • Cliënten, die terminale zorg nodig hebben.
 • Mensen die bescherming vragen met inzet van onvrijwillige zorg zoals bedoeld in de Wet zorg en dwang waarbij wordt verwacht dat Zorg Intens deze onvrijwillige zorg uitvoert. Wij verlenen namelijk geen onvrijwillige zorg aangezien wij enkel handelen als wij de instemming van de cliënt hebben verkregen.