Eén gezicht

Zorg Intens werkt met één vaste contactpersoon voor elke cliënt. Dit is ten alle tijden een ervaren en gekwalificeerde medewerker.

Gemeenten

Zorgintens is in diverse
plaatsen in Nederland actief

Hulp?

Wilt u direct hulp
van Zorgintens

Kosten?

Wat kost hulp van
Zorgintens?

Zorgintens voor alle doelgroepen

Één gezicht

Zorgintens biedt één gezicht, is er voor alle doelgroepen, hanteert een praktische en flexibele aanpak en vindt het opbouwen van een vertrouwensband een cruciaal onderdeel van de zorg.

ÉÉN GEZICHT
Zorg Intens werkt met één vaste contactpersoon voor elke cliënt. Dit is ten alle tijden een ervaren en gekwalificeerde medewerker. Zorg Intens streeft ernaar om per cliënt nooit meer dan drie hulpverleners in te zetten. Zorg Intens biedt zorg op basis van gelijkwaardigheid, waarbij betrouwbaarheid en betrokkenheid belangrijke waarden zijn.

ALLE DOELGROEPEN
Zorg Intens biedt hulp aan cliënten van jong tot oud. Er wordt zorg geboden aan mensen met verschillende beperkingen en problemen. Er is geen duidelijke zorgvraag nodig om u aan te melden bij Zorg Intens. Wij nemen de tijd om samen met u te kijken naar welke zorg u nodig heeft.

PRAKTISCH EN FLEXIBEL
Zorg Intens biedt praktische ondersteuning op alle gebieden van het dagelijks leven. Zorg Intens kent geen wachtlijsten, de zorg kan direct ingezet worden. De tijden van de begeleiding kunnen flexibel worden ingezet. Samen wordt besproken op welke dagen en tijdstippen de zorg geleverd wordt.

VERTROUWENSBAND
Zorg Intens werkt samen met de cliënt. Vanuit een vertrouwensrelatie wordt kwalitatief goede zorg geboden. Zorg Intens kijkt naar de wensen van de cliënt. Problemen worden samen met de cliënt besproken en aangepakt.

KWALITEIT ZORGINTENS
Zorg Intens is een HKZ-VVT-gecertificeerde organisatie die voortdurend bezig is de zorg aan haar cliënten te verbeteren en haar organisatie doelmatiger in te richten. We hanteren een helder kwaliteitsbeleid en hebben hiervoor diverse instrumenten tot onze beschikking. Daarnaast is Zorg Intens een erkend leerbedrijf.

Secured By miniOrange