Eén gezicht

Zorg Intens werkt met één vaste contactpersoon voor elke cliënt. Dit is ten alle tijden een ervaren en gekwalificeerde medewerker.

Gemeenten

Zorg Intens is in diverse
plaatsen in Nederland actief

Hulp?

Wilt u direct hulp
van Zorg Intens

Kosten?

Wat kost hulp van
Zorg Intens?

Zorgintens voor alle doelgroepen

Één gezicht

Zorg Intens biedt één gezicht, is er voor alle doelgroepen, hanteert een praktische en flexibele aanpak en vindt het opbouwen van een vertrouwensband een cruciaal onderdeel van de zorg.

ÉÉN GEZICHT
Elke cliënt werkt samen met een vast contactpersoon. Dat is altijd een ervaren hulpverlener of begeleider met een relevante opleiding en nog veel belangrijker: met een groot hart.

ALLE DOELGROEPEN
Zorg Intens biedt hulp aan cliënten van jong tot oud. Er wordt zorg geboden aan mensen met verschillende beperkingen en problemen. Er is geen duidelijke zorgvraag nodig om u aan te melden bij Zorg Intens. Wij nemen de tijd om samen met u te kijken naar welke zorg of hulp u nodig heeft.

PRAKTISCH EN FLEXIBEL
Zorg Intens biedt praktische ondersteuning op alle gebieden van het dagelijks leven. Zorg Intens kent geen wachtlijsten, de zorg kan direct ingezet worden. De tijden van de begeleiding kunnen flexibel worden ingezet. Samen wordt besproken op welke dagen en tijdstippen de zorg geleverd wordt.

VERTROUWENSBAND
Samen met de cliënt werken wij aan een stevige relatie. Door goed te luisteren, de wensen van de cliënt te respecteren en handvatten aan te reiken ontstaat er binnen korte tijd een bijzondere vertrouwensband. Vanuit deze basis kan de juiste aandacht worden gegeven, zonder dat het voelt als zorg.

KWALITEIT ZORG INTENS
Zorg Intens is een HKZ-VVT-gecertificeerde organisatie die voortdurend bezig is de zorg aan haar cliënten te verbeteren en haar organisatie doelmatiger in te richten. We hanteren een helder kwaliteitsbeleid en hebben hiervoor diverse instrumenten tot onze beschikking. Daarnaast is Zorg Intens een erkend leerbedrijf.

EXCLUSIECRITERIA

 • Er is een andere behandeling of vorm van begeleiding die voorliggend is. Het betreft hier problematiek die door behandeling kan worden verminderd of weggenomen.
 • De juiste expertise is niet in huis bij Zorg Intens. In dit geval zal er worden doorverwezen.
 • Cliënten met complexe psychiatrische problematiek als voorliggende probleem.
 • Cliënten met complexe verslavingsproblematiek als voorliggend probleem.
 • Cliënten waarbij voorbehouden handelingen nodig zijn.
 • Cliënten met ernstige gedragsproblemen (bijvoorbeeld bij dementie of bij psychiatrische diagnoses) die na interventies onvoldoende begeleid kunnen worden in de thuissituatie.
 • Cliënten met ernstige agressie gericht tegen medewerkers die na interventies onvoldoende begeleid kunnen worden.
 • Er is geen grondslag of beschikking voor zorg.
 • Cliënten waarbij medicatie uitgezet of verstrekt moet worden.
 • Cliënten, die zowel een papieren als digitale rapportage weigeren.
 • Cliënten, die terminale zorg nodig hebben.
Secured By miniOrange