Clientondersteuning

Wat is cliëntondersteuning?

Bent u chronisch ziek, heeft u hulp en ondersteuning nodig of heeft u een ernstige lichamelijke beperking? Gelukkig staat u er niet altijd alleen voor: een cliëntondersteuner luistert en helpt om uw vraag of probleem onder woorden te brengen.

Cliëntondersteuners verlenen zelf geen zorg. Ze staan los van gemeenten en zorg- en hulporganisaties en ze beschikken over veel kennis van wet- en regelgeving zorg, opvoeding, onderwijs, wonen, werk en inkomen. Ze luisteren goed naar uw wensen, zien mogelijkheden en bespreken waar en bij wie u zorg of ondersteuning kunt krijgen. Een cliëntondersteuner inschakelen kost u niets en u heeft er recht op.

Wat kan een cliëntondersteuner voor u betekenen?

U kunt informatie, advies en ondersteuning krijgen. Denk aan:

  • Informatie en advies over het zorgaanbod in de regio, verschillende zorgvormen, cliëntrechten en eventuele wachtlijsten;
  • De keuze voor de gewenste zorgaanbieder die het beste past bij uw situatie;
  • De invulling van de zorg. Bijvoorbeeld hulp bij het opstellen van een persoonlijk plan. Hierin legt u vast hoe u uw leven wilt inrichten en wat daarbij voor u de beste zorg is (verblijf in een zorginstelling, een volledig of modulair pakket thuis of persoonsgebonden budget);
  • Het zorgplan. Hulp bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het zorg- of ondersteuningsplan. Dit zijn afspraken over de invulling van de zorg die u maakt met uw zorgverlener;
  • Bemiddeling tussen u en uw zorgaanbieder. Bijvoorbeeld wanneer u een andere invulling van uw zorgvraag wenst;
  • Ondersteuning bij klachten;
  • Aanvragen en ondersteuning bij de aanvraag van de herindicatie;

Hoe vraagt u cliëntondersteuning in de Wet langdurige zorg (Wlz) aan?

U komt alleen voor cliëntondersteuning Wlz in aanmerking als u in het bezit bent van een Wlz indicatie. In de fase daarvoor wordt er vanuit uw gemeente (WMO) zaken geregeld.

Regio Drenthe

Naam Telefoon website
Adviespunt Zorgbelang 0900-2438181 www.adviespuntzorgbelang.nl
Cliëntondersteuning PLUS 085 486 67 00 www.clientondersteuningplus.nl
Mee Drenthe 0900-9998888 www.mee.nl
Thuis in Cliëntondersteuning 085 303 29 85 www.thuisinclientondersteuning.nl

 Regio Friesland

Naam Telefoon website
Mee 0900-9998888 www.mee.nl
Zorgbelang Fryslân 0900 – 243 81 81 www.adviespuntzorgbelang.nl
Stichting Partisipaasje 085 301 97 12 www.clionn.nl
Thuis in Cliëntondersteuning 085 303 29 85 www.thuisinclientondersteuning.nl

 Regio Groningen

U kunt voor cliëntondersteuning terecht bij de zorgadviseurs van Menzis Zorgkantoor. Zij zijn iedere werkdag van maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur te bereiken via telefoonnummer: 088 222 42 42.

Contactgegevens partijen voor onafhankelijke cliëntondersteuning in 2022

Naam Telefoon website
Zorgbelang Groningen 050 571 39 99 www.zorgbelang-groningen.nl
MEE Groningen 06 316 700 21 www.meegroningen.nl
Stichting Clionn Partisipaasje 085 301 97 13

06 365 718 93

www.clionn.nl
Thuis in Cliëntondersteuning 085 303 29 85 www.thuisinclientondersteuning.nl