Aanmelden of verwijzen

U kunt zich bij ons aanmelden via telefoon: 085-4875777, email: aanmelding@zorgintens.nl of onderstaand aanmeldformulier. Verwijzers kunnen ook gebruik maken van Zorgdomein. Op dit moment heeft Zorg Intens geen wachtlijst.

Plaatsen

Zorg Intens is in diverse
plaatsen in Nederland actief

Hulp?

Wilt u direct hulp
van Zorg Intens?

Over ons

Bij Zorg Intens werken verschillende professionals

Cliënten komen bij ons via telefoon of mail.

Aanmelden

De melding gaat op eigen initiatief of via verwijzing. De verwijzing kan gebeuren door een professionele instelling of door iemand uit de omgeving. Verwijzende instanties zijn bijvoorbeeld GGZ, Jeugdzorg, Volkskredietbank, gemeentelijke sociale dienst of artsen. Buiten typische crisissituaties wordt doorgaans eerst met u overlegd voordat een verwijzing plaatsvindt. En dan bent u er nog altijd zelf bij. Uw wensen en verwachtingen kunt u kenbaar maken in een intakegesprek met een coördinator van Zorg Intens.

Zorgdomein

Verwijzers kunnen cliënten eenvoudig aanmelden via Zorgdomein. http://www.zorgdomein.com

Cliëntendossier
Mocht u gebruik willen maken van het online cliëntendossier, dan kunt u gebruik  maken van onderstaande link:
https://www.carenzorgt.nl/landing/

Exlusiecriteria
In sommige gevallen kan een andere zorgverlener of instantie u beter helpen. Dan verwijzen wij u graag door.
Exclusiecriteria bij Zorg Intens.

Verwijsindex
In het belang van haar cliënten maakt Zorg Intens gebruik van de verwijsindex. De Verwijsindex Risicojongeren (VIR) is een landelijk hulpmiddel om onderlinge afstemming tussen professionals te versterken. De Verwijsindex is een systeem waarin hulpverleners en andere professionals de persoonsgegevens registreren van de jeugdigen en jongvolwassenen (tot 23 jaar) waarover zij zich zorgen maken.

Het geeft hulpverleners binnen verschillende organisaties inzicht in elkaars betrokkenheid bij een individuele jongere. Het gebruik van de verwijsindex draagt bij aan effectiever samenwerken van hulpverleners en gemeenten.

  • Door de meldingen in de VIR weten hulpverleners sneller of een kind bekend is bij een collega, zodat zij samen kunnen overleggen over de beste aanpak.
  • Het gaat om ‘risicosignalen’: er moeten aanwijzingen zijn dat er echt iets aan de hand is.
  • De regeling van de verwijsindex is opgenomen in de nieuwe Jeugdwet.
  • De VIR is wettelijk verplicht. Dat wil zeggen: dat er een VIR is. Het melden aan de VIR is een recht, niet een plicht.

Zorg en hulp zijn mensenwerk en kosten geld. Van u kan een bescheiden eigen bijdrage worden gevraagd. De hoogte daarvan hangt af van uw inkomen en vermogen,  de gemeente waar u woont en de indicatiestelling.  De indicatie wordt bepaald door een persoon of commissie waar u en wij eerst mee praten.

Verzorgers en helpers gaan een relatie met u aan. Eén van hen is uw vaste aanspreekpunt. En meer dan drie verschillende mensen krijgt u doorgaans niet over de vloer. Als het nodig is om nog anderen in te schakelen, wordt dat eerst met u overlegd.

Via het formulier hiernaast kunt u zichzelf gelijk aanmelden. Of mail naar aanmelding@zorgintens.nl

Aanmeldformulier

4 + 3 = ?

Verwijsformulier

1 + 2 = ?

Via een verwijzing

U verwijst naar ons

Steeds vaker krijgt Zorg Intens gegevens van een klant die zorg of hulp nodig heeft via een verwijzing. Voor de verwijzende instantie is het een prettig idee dat wij alles correct en professioneel regelen. Dat begint met het intakegesprek, dat een leidinggevende met de nieuwe klant voert om de zorg- en hulpvraag in kaart te brengen. Daarbij houden wij uiteraard rekening met de mogelijkheden voor een indicatiestelling, zo belangrijk voor de budgettaire ruimte.

Achter de eerste hulpvraag gaan vaak dieper liggende problemen schuil. We beschouwen het als onze taak om deze helder in beeld te brengen. Daarbij helpt het dat we uitgaan van het accountprincipe: één gekwalificeerd medewerker van Zorg Intens voert de regie. En meer dan drie medewerkers worden bij een traject normaliter niet ingeschakeld.

Als door de complexiteit van de probleemstelling van deze regel afgeweken moet worden, bespreken we dat met u en met de klant.

Iemand gelijk verwijzen? Vul het formulier hiernaast in of maak een verwijzing middels Zorgdomein.http://www.zorgdomein.com

Secured By miniOrange