Aanmelden of verwijzen

Cliënten komen bij ons via telefoon of mail. U hoeft dus niet langs te komen op ons kantoor.

Plaatsen

Zorgintens is in diverse
plaatsen in Nederland actief

Hulp?

Wilt u direct hulp
van Zorgintens?

Over ons

Bij Zorgintens werken verschillende professionals

Cliënten komen bij ons via telefoon of mail.

Aanmelden

Cliënten komen bij ons via telefoon of mail. U hoeft dus niet langs te komen op ons kantoor.

De melding gaat op eigen initiatief of via verwijzing. De verwijzing kan gebeuren door een  professionele instelling of door iemand uit de omgeving. Verwijzende instanties zijn bijvoorbeeld GGZ, Jeugdzorg, Volkskredietbank, gemeentelijke sociale dienst, artsen. Buiten typische crisissituaties wordt doorgaans eerst met u overlegd voordat een verwijzing plaatsvindt. En dan bent u er nog altijd zelf bij. Uw wensen en verwachtingen kunt u kenbaar maken in een intakegesprek met een coördinator van Zorg{intens.

Zorg en hulp zijn mensenwerk en kosten geld. Van u kan een bescheiden eigen bijdrage worden gevraagd. De hoogte daarvan hangt af van uw inkomen en vermogen,  de gemeente waar u woont en de indicatiestelling.  De indicatie wordt bepaald door een persoon of commissie waar u en wij eerst mee praten.

Verzorgers en helpers gaan een relatie met u aan. Eén van hen is uw vaste aanspreekpunt. En meer dan drie verschillende mensen krijgt u doorgaans niet over de vloer. Als het nodig is om nog anderen in te schakelen, wordt dat eerst met u overlegd.

Via het formulier hiernaast kunt u zichzelf gelijk aanmelden.

Aanmeldformulier

4 + 0 = ?

Verwijsformulier

0 + 2 = ?

Via een verwijzing

U verwijst naar ons

Steeds vaker krijgt Zorgintens gegevens van een klant die zorg of hulp nodig heeft via een verwijzing. Voor de verwijzende instantie is het een prettig idee dat wij alles correct en professioneel regelen. Dat begint met het intakegesprek, dat een leidinggevende met de nieuwe klant voert om de zorg- en hulpvraag in kaart te brengen. Daarbij houden wij uiteraard rekening met de mogelijkheden voor een indicatiestelling, zo belangrijk voor de budgettaire ruimte.

Achter de eerste hulpvraag gaan vaak dieper liggende problemen schuil. We beschouwen het als onze taak om deze helder in beeld te brengen. Daarbij helpt het dat we uitgaan van het accountprincipe: één gekwalificeerd medewerker van Zorgintens voert de regie. En meer dan drie medewerkers worden bij een traject normaliter niet ingeschakeld.

Als door de complexiteit van de probleemstelling van deze regel afgeweken moet worden, bespreken we dat met u en met de klant.

Iemand gelijk verwijzen? Vul het formulier hiernaast in.

Secured By miniOrange